Valašskomeziříčský Junák slaví stoleté výročí

Valašskomeziříčský Junák slaví stoleté výročí

V rámci oslav sto let od založení střediska Junák – českého skauta ve Valašském Meziříčí se koná v Muzejním a galerijním centru výstava 100 let skautingu ve Valašském Meziříčí 1919–2019. Zahájení se uskuteční ve středu 17. dubna od 18 hodin v přízemí zámku Žerotínů.

Roku 1919 byla založena první skautská družina na Valašsku. Výstava si klade za cíl zmapovat počátky vzniku skautského hnutí v tomto regionu, jeho postupný vývoj a život jeho členů během celého století. Texty, fotografie, dobové materiály a tiskoviny doplní množství autentických skautských exponátů.

K výstavě je připraven také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V úterý 30. dubna se uskuteční od 17 hodin ve freskovém sále v 1. patře zámku Žerotínů přednáška o historii skautingu na Valašsku, heraldii, oldskautingu a Svojsíkově oddílu. O dva týdny později, ve čtvrtek 16. května, budou od 17 v tomtéž prostoru promítány filmy z činnosti skautských oddílů.

Pro dětské návštěvníky si Junák vyhradil dvě sobotní odpoledne v květnu. V sobotu 11. května od 13:00 do 17:00 proběhne v prostorách výstavy (v případě dobrého počasí i na nádvoří zámku) Den her. Dospělí návštěvníci mohou zavzpomínat na klasické stolní hry a vytahování ježka z klece, děti se mohou s těmito fenomény minulosti seznámit a vyzkoušet si je. Dva týdny poté, v sobotu 25. května, se od 13 do 17 hodin uskuteční v prostorách výstavy den rukodělek, při kterých si mohou malí i velcí návštěvníci vyzkoušet vlastnoručně vyrobit skautské propriety.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Muzejního a galerijního centra magc.cz. Výstava ve spolupráci s Junák – český skaut, středisko Valašské Meziříčí potrvá v přízemí Muzejního a galerijního centra do neděle 9. června 2019.